بازی های کودکانه ساده با چسب کاغذی

چسب کاغذی از آن وسایلی است که می تواند در بسیاری از بازی ها مورد استفاده قرار بگیرد. خصوصا برای زمان هایی که در خانه هستید و نیاز به بازی های سرگرم کننده برای کودک خود دارید. پس توصیه می کنیم همیشه مقداری از آن را در خانه داشته باشید. در اینجا چند مدل بازی مناسب برای انواع سنین را پیشنهاد داده ایم که حتما برای کودک شما جذاب و سرگرم کننده است.

 

ابزار لازم: چسب کاغذی، توپ، نی، أسباب بازی های کوچک مثل ماشین یا حیوانات 

1. بازی کندن نوار چسب ها: این بازی برای سنین مختلف مناسب است. ولی خصوصا برای سنین نوپایی جذاب و مفید است.کندن نوار چسب هایی که به میز یا روی زمین چسبانده شده است، به تقویت مهارت های حرکتی ظریف ودرشت کمک می کند. برای این بازی ساده، نوار چسب ها را در ابعاد مختلف و در جهات مختلف روی هم بچسبانید و از کودک بخواهید شروع به کندن آن ها بکند.  

برای کودکانی که در سنین بالاتر هستند، می توانید از چسب های رنگی استفاده کنید و از آن ها بخواهید در هر نوبت چسب با رنگ به خصوصی را بکند. یا بازی را سخت تر کنید و از کودک بخواهید چسب هایی را زودتر بکند که چسب دیگری از روی آن عبور نکرده است. 

2. بازی نجات أسباب بازی ها: أسباب بازی های کوچک کودک مثل ماشین ها یا حیوانات کوچک را با نوار چسب به میز بچسبانید. کودک باید با کندن نوار چسب از روی أسباب بازی، آن را آزاد کند. این بازی برای کودکان یک ساله جذاب است و به تقویت مهارت های حرکتی او کمک می کند.  

3. به وسیله نوار چسب، روی زمین یک جاده یا مسیر پر پیچ و خم یا مستقیم برای ماشین بازی درست کنید. کودک می تواند از اسباب بازی هایش، برای کامل کردن مسیر و بازی در مسیر استفاده کند. مثلا با سلیقه خودش از لگوهای خانه سازی برای اطراف خیابان خانه بسازد و ماشین های اسباب بازی اش را به خیابان بیاورد و بازی کند. 

4. برای بازی بعدی، با نوار چسب، روی زمین اشکال هندسی مختلف را بسازید. این بازی برای شناخت اشکال هندسی مفید است. از کودک بخواهید هر بار نام یک شکل هندسی را بردید، درون آن شکل بپرد. در مرحله بعد می توانید این کار را با یک توپ انجام دهید. کودک باید نشانه گیری کند و توپ را داخل آن شکل بیندازد. 

5. بازی دیگری که می توانید با اشکال هندسی انجام دهید به این صورت است که روی مقوا یا کاغذ رنگی، تعداد زیادی از این اشکال هندسی را در ابعاد و رنگ های مختلف ببرید و آن ها را مخلوط کنید. یا از أسباب بازی های کودک که اشکال هندسی مختلفی دارند استفاده کنید. (مثل لگوهایی به شکل مربع، مستطیل یا دایره)کودک باید مقوای هر شکل را داخل شکلی که با نوار چسب روی زمین ساخته اید بگذارد و اشکال را دسته بندی کند.  

6. با چسب های رنگی، چند مسیر با اشکال مختلف روی زمین بسازید. مثلا با نوار چسب سبز، یک خط راست روی زمین بکشید. با نوار چسب قرمز، یک مسیر منحنی با پیچ و خم ، و با نوار چسب زرد، یک مسیر زیگ زاگ. می توانید خطوط را از هم مجزا بکشید یا خطوط متقاطع باشند و از روی هم عبور کنند. حالا از کودک بخواهید مسیر ها را بدون خروج از خطوط طی کند. می توانید بازی را سخت تر کنید و از کودک بخواهید به صورت عقب عقب مسیر را برعکس برود یا در نقاطی از مسیر، موانعی بگذارید که با رسیدن به آن باید از آن عبور کند یا از روی آن بپرد.  

7. با چسب، چند حلقه با مرکز مشترک، از سایز کوچک تا بزرگ درست کنید(مثل صفحه هدف). دایره ها از کوچک به بزرگ امتیاز بیشتری دارند. به کودک یک توپ کوچک بدهید. کودک باید توپ رو به سمت هدف قل بدهد و سعی کند توپ به دایره مرکزی هدف برسد. توپ در هر ناحیه ای که متوقف شد، امتیاز همان دایره را دریافت می کند. می توانید تعداد پرتاب را تعیین و مجموع امتیازات را برای تعیین برنده بازی محاسبه کنید .  

8. تقریبا همه ما لی لی بازی را در کودکی انجام داده ایم و هنوز هم این بازی برای همه جذابیت دارد. مسیر لی لی را با  نوار چسب روی زمین بکشید و بازی کنید و لذت ببرید.  

9. مطابق شکل با چسب، یک ماز روی زمین طراحی کنید. یک توپ کوچک و سبک را در ابتدای مسیر قرار دهید. کودک باید مسیر درست را پیدا کند و توپ را در مسیر درست بدون برخورد با دیواره ها، هدایت کند.  

 می توانید دیواره های ماز را باریک تر کنید و این بار کودک با کمک نی و فوت کردن، باید توپ را در مسیر درست هدایت کند و به مقصد برساند. اگر این بازی را به صورت دو یا  چند نفره و مسابقه ای برگزار کنید، جذابیت بازی چند برابر خواهد شد. 

10. در فضای یک راهرو با چسباندن چسب به دیوار دو طرف، شبکه درهم تنیده ای درست کنید(مطابق تصویر) که کودک باید بدون برخورد با چسب ها، از لابلای آن ها رد بشود و خودش را به طرف دیگر برساند. 

مقالات مرتبط

برو به اپلیکیشن